آندوسكوپي و كولونوسكوپي

آندوسكوپي و كولونوسكوپي :

 

شماره تلفن :88714891 داخلي 629

موقعیت مکانی : طبقه دوم ساختمان كلينيك

 

ویژگی های بخش:

این واحد مجهز به دستگاه­های آندوسکوپی و کولونوسکوپی (ویدئوسکوپ) کوتر جهت پولیپکتومی می باشد و اقدامات کنترل خونریزی گوارشی نیز انجام می پذیرد.

فعالیت های این بخش شامل:

  • امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده های سرطانی معده و روده، تعبیه  PEG­جهت بیماران بستری در ICU می باشد.
  • انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبق صلاحدید پزشکان فوق تخصص گوارش در صورت نیاز این خدمات همراه با بیهوشی انجام می شود.
  • همچنین انجام کنترل خونریزی معده و روده و تعبیه PEG ­برای بیمارانی که نیاز به تغذیه از راه لوله دارند در این واحد انجام می گردد و بیمارانی که در حین انجام کولونوسکوپی پولیپ داشته باشند پولیپکتومی همان موقع انجام    می شود.

مراحل انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی:

در ابتدا بیمار توسط پزشک کلینیک بیمارستان توس ویزیت و درخواست نوشته می شود.

بیماران قبل از انجام آندوسکوپی یا کولونوسکوپی به صورت تلفنی جهت گرفتن نوبت اقدام میکنند و ملزم به رعایت موارد ذکر شده توسط پزشک معالج می باشند.

درصورت استفاده از انواع بیمه ها، بیمار با دفترچه بیمه خود به واحد مربوطه مراجعه میکند. درصورت نداشتن دفترچه، در بیمه های تکمیلی با توجه به نوع قراردادها، در دست داشتن معرفی نامه از بیمه مورد نظر جهت ارائه خدمات الزامی می باشد.