مدیر عامل

پيام رياست

ما برآنيم تا با تکیه بر الطاف الهی و با بهره مندی از حاذق ترين پزشكان متخصص و فوق تخصص و کارکنان مجرب و ارزشمند خود به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی ایمن با بالاترين کیفیت در سطوح فوق تخصصی و تخصصی پرداخته و با آموزش و پژوهشهاي بالینی کاربردی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم.