اورژانس

اورژانس

ریاست بخش : دکتر علی بیات شهبازی

سرپرستار: خانم مریم قیصری

شماره تماس : 88714891  داخلي130-140

موقعیت : طبقه همکف

 

ویژگی های بخش

این بخش متشکل از ۵ تخت تحت نظر اورژانسی است. و همچنین در این بخش اتاق CPR، اتاقهای معاینه، اتاق ارتوپدي، تریاژ ،اتاق عمل اورژانس ، اتاق روان پزشكي و ايزوله مجزا موجود می باشد .

این واحد پذیرای بیماران قلبی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی عمومی و عروق، ارتوپدی و گوارش به طور شبانه روزی می باشد.

لیست پزشکان مقیم اورژانس

  • دکتر ابوالقاسم ابراهيمي سيقلي
  • دکتر ليلا ارجمنديان
  • دکتر نازي ارفعي
  • دکتر راضيه آقايي
  • دکتر آزاده باغكي
  • دکتر نادر جلوه
  • دکتر ثمينا شهبازي