بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های طرف قرارداد بستری بیمارستان توس

بیمه ایران بیمه آتیه سازان بیمه میهن بیمه کارآفرین بیمه ما بیمه کانون سردفتران و دفتریاران
بیمه آرمان بیمه رازی بیمه معلم بیمه نوین بیمه سینا بیمه ملت
بیمه کوثر بیمه هواپیمائی (هما) بیمه صدا و سیما بیمه آسیا بانک کشاورزی بانک ملت
بانک سپه بانک توسعه صادرات بانک مسکن بانک مرکزی بانک تجارت بانک رفاه کارگران
بانک توسعه و تعاون قرض الحسنه مهر ایران شهرداری(شرکت شهر سالم) بیمه پارسیان بیمه البرز بیمه حکمت
بیمه صندوق بازنشستگان نفت بیمه سرمد  خدمات هوایی سامان  بیمه سامان  بیمه دانا  بیمه کمک رسان ایران SOS(نوین،پاسارگاد،گروهی، خانواده،تعاون،(سرمد،اسماری)

لیست بیمه های سرپایی بیمارستان توس

ایران هواپیمایی (هما) صداو سیما صندوق بازنشستگی نفت بانک کشاورزی بانک ملت
بانک سپه بانک توسعه صادرات بانک مرکزی بانک تجارت بانک رفاه کارگران (با معرفی نامه ) شهرداری(شرکت شهر سالم)
بیمه نیروهای مسلح بیمه دانا