بخش (CCU)

بخش (CCU)

ریاست بخش : دکتر مهرنوش نيشابوري
سرپرستار: خان دارانيان
شماره تماس : 88714891 داخلي 510
موقعیت : طبقه پنجم

ویژگی های بخش :

  • – این بخش دارای 6 تخت فعال است.
  • – مراقبت از بیماران بد حال با توجه ویژه به رعایت ایمنی و استانداردهای بالینی و تجهیزات پیشرفته در این بخش صورت میگیرد.
  • – تجهیزات پیشرفته شامل:مانیتورینگ کامل قلبی و تنفسی،سرنگ پمپ انفوزیون،ساکشن،تشک مواج

ملاقات روزانه از ساعت 15 الی ۱7 است.

در این بخش به دلیل اهمیت سکوت و آرامش جهت ملاقات بیماران قلبی ، از پذیرش همراهان به جز در ساعات ملاقات معذوریم.
به دلیل تداخل امواج تلفن همراه با تجهیزات بخش و مانیتورها ، قبل از ورود به این بخش تلفن همراه خود را خاموش نمائید.