گردشگری سلامت یا توریسم درمانی(IPD)

واحدي است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی هاي لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه است
IPDبه منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي پس از عمل است
در بیمارستان توس مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده پزشک IPDاست.
از خدمات این دپارتمان :
- حضور فعال پزشک IPD
- حضورفعال کارشناسان IPD جهت تسهیل امورمربوط به بیماران خارجی
- حضورفعال پرستار IPD
- پمفلت معرفی بیمارستان به دو زبان انگیسی وعربی
- پمفلت های آموزشی ترجمه شده به دو زبان انگلیسی و عربی
- تابلوی راهنمای طبقات به دو زبان انگلیسی وعربی
- پذیرش سریع بیماران خارجی در کلینیک ها و انجام کارهای پاراکلینکی
- همراهی کردن بیمار درطول پروسه درمانی از لحظه ورود تا زمان ترخیص و در زمان بازگشت به کشور خود
- امکان پذیرش بیمار از راه دور
- ارائه پکیج درمانی به بیمار قبل از ورود به کشور(با ارسال گزارشات پزشکی )
- منوی غذایی

تلفن تماس با دپارتمان بیماران خارجی بیمارستان توس :

021-88106679

اعضاي دپارتمان IPD

سيد عليرضا اعرابي
سيد عليرضا اعرابيپزشک
نسترن سلطان زاده
نسترن سلطان زاده پرستار
آرسينه خداداديان
آرسينه خداداديانکارشناس
الناز شيرازيان
الناز شيرازيان مسئول IT