اطلاعات تماس با بیمارستان توس

تلفن تماس : ۸۸۷۱۴۸۹۱

فکس : ۸۸۷۱۵۸۹۹

تهران ، خيابان مطهری ـ بین وليعصر و میرزای شیرازی ، خیابان عبادی
کد پستی : ۱۵۹۶۹۳۳۱۱۱

تماس با مسئولین بیمارستان توس

Your Name
Your phone
Your Email
info
Invalid Input
کد امنیتی
کد امنیتی را بدرستی وارد نمائید

آدرس ما

تهران ، خيابان مطهری ـ بین وليعصر و میرزای شیرازی ، خیابان عبادی
کد پستی : ۱۵۹۶۹۳۳۱۱۱