منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار

۱ . دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است :

ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان انسانی ، با احترام به ارزشها و اعتقادات ، بر پایه انصاف و عدالت و فارغ از هر گونه تبعیض بوده و بر اساس دانش روز ، در سریعترین زمان ، با توجه کامل به گروه های آسیب پذیر و رعایت تفاوت های فرهنگی و زبانی صورت پذیرد .

۲ . اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار باشید :

محتوای اطلاعات باید شامل منشور حقوق بیمار ، ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی ، نام و رتبه پزشک و پرستار تشخیص بیماری و تصمیمات گروه معالج و آموزش های ضروری برای ادامه درمان باشید .

۳ . حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود :

محدوده انتخاب بیمار در موارد انتخاب پزشک معالج و مشاور و مرکز درمانی ، مشارکت یا عدم مشارکت در امور پژوهشی ، قبول یا رد درمان های پیشنهادی می باشد . انتخاب و تصمیم باید آزادانه ، آگاهانه و پس از دریافت اطلاعات کافی و جامع باشد .

۴ . ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد :

در کلیه مراحل باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و اصل رازداری (مگر در استثنائات قانونی) رعایت شود . بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی و معاینات فرد معتمد خود را به همراه داشته باشد .

۵ . دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است :

بیمار حق دارد در صورت نقص حقوق خود به مقامات ذی صلاح شکایت نماید و از نحوه رسیدگی و نتایج آن آگاه گردد .